Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou. Přečtěte si, jak zajišťujeme ochranu osobních informací a dat našich klientů.

Zpracování osobních údajů

Pokud si vyžádáme nějaké konkrétní Vaše osobní údaje, budou to pouze takové údaje, které nám umožní Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, například vyplněním kontaktního formuláře či online žádosti o úvěr. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou, budou obsahovat pouze Vaše jméno a příjmení, titul a kontaktní údaje: telefonní číslo + Vaše e-mailová adresa.

Dále jsou později k Vaší osobě doplněny samozřejmě údaje o konkrétním finančním produktu, který si vyberete, a který pro Vás budeme zajišťovat.

Kontaktování klienta

Pokud Vás kdykoli budeme kontaktovat, pak pouze na základě Vaší poptávky. Obsahem tohoto kontaktu (telefonní hovor či email) bude vždy pouze Vámi poptávaný finanční produkt.

Zabezpečení Vašich dat

Data našich klientů jsou uchována na zabezpečených serverech. Vkládání na servery probíhá pomocí SSL Certifikátu, tzn. stejné zajištění, jaké je používáno u internetového bankovnictví. Na serverech jsou data zašifrovaná a je doslova nemožné, aby se k datům našich klientů dostala nepovolaná osoba. I kdyby se toto někomu náhodou podařilo (což je však nemožné - servery jsou mj. nonstop pod dohledem ozbrojených bezpečnostních pracovníků), ani tak by nikdo nemohl jakákoli data rozšifrovat. Všechny údaje jsou pro nezvané osoby nečitelné a je nemožné jakékoli údaje přečíst.

Zákonné možnosti (Vaše) a povinnosti (naše)

Při zpracovávání a uchovávání osobních údajů se řídíme striktně zákony ČR, a to především zákonem č. 101/2000 Sb.

Každý klient má právo kdykoli nahlédnout do svých osobních údajů, které jsou v souvislosti s jeho osobou i poptávkou vedeny, a stejně tak může kdykoli odvolat souhlas s dalším zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů. V takovém případě jsou data neprodleně odstraněna. Nikoli pouze blokována či jakkoli skryta, ale vymazána!

Osobní údaje, ale i vše, co nám při své poptávce finančního produktu klient o sobě sdělí, je pro nás svaté, a to i kdyby žádné zákony neexistovaly! Všem našim klientům garantujeme 100% diskrétnost!

Kontaktní údaje